fredag 30. oktober 2009

Det er slutt og jeg er utrolig lei meg.
Faller tilbake i gamle vaner,
drukner meg i arbeid for å la vær å skade meg selv.

Det er ufattelig mange tanker som spinner gjennom hodet mitt som en kvern:
detkanvelværedetsammehvishanikkevilkanjegikketvingehammen
jegersåsårafordihanikkeviljegvilat hanskalhadetvondtjeghaterathangiropp
HÅPLØSHETjegtrengerenreboudfyringenertiltrekkende,

selvomdetfinneskandidatersomikkeerteitesåerdeikkehanogjegveitikkehvajeg
skalgjørefordetteerforvondt,

ogjegburdedrautpåbyenforåkommeibedrehumør
mensitterhellerhjemmeoggrinermensjegserpåskavlan,

ognårjobberjegegentligimorgenogjegsavnerhamogjegvilhanskalring
emegogspørreomjegvilmøtehamg,

ogjegønskeratdetvarossendaintenssmerte
likegyldighetHVORFORIHELVETEÅPNAJEGMEGFORHAM,

TILINGENNYTTE, OGHVEMSKALTAVAREPÅMEGNÅFORJEGKLARERIKKEPASSEPÅMEGSELV

Röd kommer snart.
Det er det eneste faste holdepunktet nå.
Det eneste gir meg et snev av optimisme
Bare 7 dager igjen.


Svarta linjer
minns du vem vi var...?

1 kommentar: